Asana för försäljning och sales management

asana för sales management

Asana har en hel komplex av funktioner och integrationer för att hjälpa både marknadsföringsteam och kreativa team att optimera sitt arbete. Men vi vet att inte bara marknadsföringsavdelningen är beroende av välfungerande processer och centraliserad kontroll av alla delar av arbetet. Även team som arbetar med försäljning och uppföljning, ja, egentligen hela organisationen, behöver systematiserade processer.

Asana för styrning av operativ verksamhet

Operativa avdelningar inom verksamheten har ett direkt inflytande över hur inkomsterna ökar och hur nöjda kunderna är med produkterna och tjänsterna. Om utvecklingen går fort och arbetsbelastningen ökar blir det svårare att prioritera och ha kontroll över de olika etapperna i arbetsprocessen.

Med Asanas funktioner för uppgiftshantering kan team organisera och optimera sina arbetsprocesser för att snabbare lansera produkter och kunna koncentrera sig på att uppnå viktigare mål. Man kan:

 • Gruppera uppgifter och följa hur de utförs i Portfolios.
 • Visualisera data i realtid genom att integrera Tableau.
 • Optimera arbetsförfrågningar i Formulär (Forms).
 • Automatisera tilldelning av uppgifter till rätt medarbetare i Automatiseringar (Rules).
 • Automatisera rutinuppgifter i arbetet med leverantörer, vid nyanställningar och planering av kvartalsmöten med hjälp av Mallar (Templates).
 • Asana-användare har noterat att teamen i genomsnitt blir 20% mer effektiva när de implementerat verktyget.

Asana för försäljning

Försäljningsavdelningen är hela företagets motor. De koordinerar skickligt de resurser som krävs för att realisera ett stort antal uppgifter. Dessutom ser de till att varje medarbetare förstår de uppsatta målen och är insatt i de processer som leder ett ärende framåt i säljtratten.

Försäljning är en lagsport och i sådana är kommunikation och informationsutbyte av högsta prioritet. Dock är det många team som stöter på svårigheter när de ska rapportera tvärfunktionellt eller överlämna projektinformation, vilket kan leda till att affärer inte blir av eller till att projektstarter fördröjs.

Med hjälp av Asana kan team lätt umgås och samarbeta, kontrollera rörelser i säljtratten och systematisera kunder och transaktioner på en och samma plats. Med Asana är det möjligt att väsentligt förbättra rutinerna för hur man tar hand om nya kunder, samtidigt som man behåller en hög kvalitet på arbetet:

 • Välorganiserat arbete för sälj- och kundteam med hjälp av Portfolios.
 • Automatisk onboarding av nya kunder med hjälp av Mallar (Templates) och Automatiseringar (Rules).
 • Kunduppgifter och annan viktig kontoinformation finns alltid nära till hands med hjälp av Anpassade fält (Custom Fields).
 • CRM säljtratt i Asana
 • Sales management
 • Asana för marknadsföringsteam och kreativa grupper
 • Asana har både förbättrat redan befintliga funktioner och lagt till nya. Detta för att hjälpa marknadsföringsteam och kreativa grupper att göra ett ännu bättre arbete.

Med Approvals kan teammedlemmar nu be om tillstånd för konkreta uppgifter som kräver godkännande av kollegor eller chefer. Den som är ansvarig för beslutsfattandet kan göra markeringar direkt i dokumentet och även lägga till kommentarer och skapa underuppgifter. Om det finns behov av det kan man använda automatiseringar för omfördelning av uppgifter eller för att utföra andra åtgärder som är nödvändiga i arbetsprocessen.

Dessutom finns det en hel del inbyggda mallar på Asana vilket underlättar projektuppstart och automatiserar rutinarbete. Välj en mall som passar ert mål och börja direkt!

Det finns även bra möjligheter för att bygga rapporter och se helhetsbilden hur det faktiskt går för teamet. Visualisera och få ut all nödvändig data på bara ett par klick!

Vill du veta mer om hur Asana kan fungera för ditt team? Kika in på vår översikt av huvudfunktionerna där vi visar hur arbetet i Asana ser ut.

Letar du efter ett sätt att optimera affärsprocesserna i ditt företag? Anmäl dig till en gratis konsultation med oss på en tid som passar dig, eller påbörja en gratis 30-dagars provperiod på Asana Business.

Lämna ditt meddelande här. Vi återkommer inom en arbetsdag.

  Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att Swedbyte får lagra och använda mina personuppgifter (Privacy Policy).