Allt du behöver veta om den demokratiska ledarstilen

En av de mest utmanande aspekterna av att vara ledare är att försöka ta hänsyn till allas åsikter. Är du rättvis mot alla i ditt team? När är rätt tidpunkt att ta hänsyn till deras åsikter?

Lyckligtvis finns det en form av ledarskap som är utformad med utgångspunkt i gruppmedlemmarnas tankar och åsikter. Om du letar efter unika lösningar och olika sätt att lösa problem är demokratiskt ledarskap en bra början.

Vad är en demokratisk ledarstil?

Ordet demokrati betyder “folkstyre”. Denna ledarstil innebär att man ger utrymme för flera personer att delta i beslutsprocessen. Demokratiskt ledarskap brukar också kallas deltagande ledarskap.

Några av världens mest demokratiska ledare är regeringschefer eller chefer för stora företag. En demokratisk inställning till ledarskap innebär att du får synpunkter från alla i ditt team för att fatta ett beslut, ungefär som att rösta om den politik som du vill att din regering ska införa.

Kännetecken för demokratiskt ledarskap

När ett team styrs under demokratiskt ledarskap finns det några kännetecken som teamet uppvisar. Här är några av egenskaperna hos ett demokratiskt ledat team.

Högt engagemang hos de anställda

Ett högt engagemang hos de anställda är ett tecken på ett effektivt demokratiskt ledarskap. Denna typ av ledarstil kräver att teamet deltar i beslutsprocessen. Goda demokratiska ledare uppmuntrar aktivt sina medarbetare att komma med idéer och kreativa lösningar, och de lyssnar på dessa förslag.

När gruppmedlemmarna känner sig tillräckligt trygga för att dela med sig av sina tankar och idéer ger det dem en känsla av psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet underlättar problemlösning, ökar samarbetet och kan bidra till att förhindra personalomsättning.

Många möjligheter till brainstorming

Målet med det demokratiska ledarskapet är att ha många olika alternativ från olika perspektiv.

Om det görs på rätt sätt samlas team ofta för brainstorming-sessioner där individer regelbundet delar med sig av sina idéer. På så sätt kan gruppmedlemmarna samarbeta för att komma fram till kreativa lösningar och ledarna kan använda gruppmedlemmarnas expertis på ett effektivt sätt.

Företagskulturen uppmuntrar lagarbete

Den demokratiska ledarstilen främjar lagarbete. Effektiva ledare uppmuntrar sina teammedlemmar att samarbeta för att komma med olika idéer och kreativa lösningar på komplicerade problem.

Om detta samarbete inte vore möjligt skulle gruppmedlemmarna tvingas komma på idéer i en informationssilo. Att underlätta samarbete är ett viktigt ansvar för effektiva ledare.

Fördelar med demokratiskt ledarskap

Demokratiskt ledarskap erbjuder många olika fördelar för grupper. Här är några av dessa fördelar.

Ett brett spektrum av idéer

Demokratiska ledare kan uppmuntra till brainstorming och få ett brett spektrum av idéer från andra gruppmedlemmar. Detta kan leda till innovation, unika problemlösningsprocesser och kreativa lösningar.

Demokratiskt ledarskap uppmuntrar också gruppmedlemmarnas egenmakt. Detta skapar utrymme för gruppmedlemmar från alla olika synvinklar att dela med sig av åsikter som kanske inte ursprungligen hade beaktats.

Komplexa problem löses genom samarbete.

Den demokratiska ledarstilen uppmuntrar gruppmedlemmarna att föra samman sina unika idéer för att komma fram till kreativa lösningar. Om du har ett mångsidigt och mångfacetterat team är det mer sannolikt att du kommer fram till innovativa lösningar i samarbete, i stället för att tänka på att lösa problemet i en informationssilo.

Ökar arbetstillfredsställelsen

När gruppledare väljer att använda den demokratiska ledarstilen är det mer sannolikt att gruppmedlemmarna är nöjda med sitt arbete. Detta beror på att demokratiskt ledarskap gör det möjligt att dela med sig av allas tankar och åsikter och värdera dem.

Nackdelar med demokratiskt ledarskap

Ett demokratiskt tillvägagångssätt möjliggör ett fritt flöde av idéer, men det finns också vissa nackdelar med denna typ av ledarskap. Här är några av dem.

Beslutsfattandet kan vara långsamt

Ett brett spektrum av idéer är en stor fördel för den demokratiska processen, men det kan också vara till nackdel. Om ditt team vill fatta ett snabbt beslut är det demokratiska alternativet kanske inte det bästa valet.

Ledare kan uppleva att det finns för många kockar i köket – om det finns för många personer som erbjuder olika alternativ kan det vara svårt att fatta ett slutgiltigt beslut. Även om den demokratiska ledaren har sista ordet är det inte en snabb process att göra ett val när de måste ta hänsyn till input från ett helt team.

Sakkunskap kanske inte tas i beaktande

En av utmaningarna med att vara en demokratisk ledare är att varje idé måste tas på allvar, oavsett vilken expertis personen som framför idén har. Det kan finnas teammedlemmar som kan ge synpunkter på frågor som faller utanför deras genialitet, och deras bidrag måste betraktas som lika värdefullt som någon annans idé.

Den motsatta situationen kan också inträffa – de som har höga löner kan dominera samtalet och alla följer deras åsikter. Organisationspsykologen Adam Grant kallar detta för HIPPO-effekten (Highest paid person’s opinion). För att förhindra detta föreslår han att alla andra ska dela med sig av sina åsikter innan ledarna delar med sig av sina idéer.

Effektiva ledare underlättar sådana situationer med öppenhet och nyfikenhet. Även om de har sista ordet måste de ändå ta hänsyn till allas synpunkter.

Utmaningar i samband med avslag

Med flera personer i rummet som erbjuder förslag och idéer är det troligt att de flesta inte kommer att få sina idéer utvalda. Om teamet väljer en specifik lösning eller en blandning av lösningar kommer de flesta idéer som läggs fram inte att förverkligas.

Om det finns teammedlemmar som är mer känsliga för avvisningar kan den här processen bli en utmaning för dem om deras idé inte genomförs.

Stärk ditt team med en effektiv ledarstil

En ledarstil är en klassificering av hur du omsätter dina ledarskapsfärdigheter i praktiken. Som vi redan vet har ledare många styrkor. De ägnar sina dagar åt olika ansvarsområden, från att motivera andra och tänka kreativt till att lösa problem och ta risker. Ingen ledare är dock den andra lik – hur den ena tar sig an samma uppgifter kan skilja sig avsevärt från den andra.

Ledare har till uppgift att se till att grupperna uppfyller organisationens mål. Programvara för arbetsledning hjälper dig att se till att ditt team är på samma sida, oavsett varifrån du leder dem. Prova Asana för arbetsledning.

Lämna ditt meddelande här. Vi återkommer inom en arbetsdag.

    Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att Swedbyte får lagra och använda mina personuppgifter (Privacy Policy).