De mest populære metoder til projektstyring: hvilken passer dig bedst?
info@swedbyte.se
+46 8 446 80 363

De mest populære metoder til projektstyring: hvilken passer dig bedst?

project-management-methodologies

Kanban, PMBOK, Scrumban… nej, det er ikke navne på skurke i den seneste Star Wars film, det er nogle af verdens bedste projektstyringsmetoder.

Vi bryder os ikke om projekstyringsværktøjer med for meget rod. Mange af disse produkter betragter mennesker som en ressource, et biprodukt, eller som noget helt sekundært, noget der bliver tabt i netværk af hierarkier, afhængigheder og endeløse underopgaver. Det er så forkert som det kan være, for man styrer ikke projekter, man styrer mennesker.

Det betyder dog ikke, at vi afviser alle projektstyringsmetoder. På monday.com bruger vi faktisk selv flere af dem dagligt.

Hvilken projektstyringsmetode passer dig bedst? Vi besluttede os for at dykke ned i detaljerne og grundigt undersøge emnet. Lad os tage den fra bunden!

1. Agile

Der var drama, da 17 softwareudviklere offentliggjorde deres banebrydende Agile Manifesto i 2001, hvis mål var at frigøre udviklere fra de stramme regler i traditionelle projektstyringsmetoder.
Agile er faktisk ikke så meget en metode som det er en fast overbevisning, og der er mange, som fortsat følger den. Den vendte alle de traditionelle værdier på hovedet og viste verden, at når man betragter et projekt, er det helt andre ting, man skal prioritere. Agile er nu et begreb, som dækker flere projektstyringsmetoder, f. eks. Scrum.

Agile smider al struktureret planlægning væk og siger, at teams skal kunne udføre arbejdet fleksibelt og alsidigt. Det betyder, at man ikke bare “gør det en gang og gør det rigtigt”, men arbejder på nogle mindre opgaver i stedet for og udfører dem hurtigt, ser hvad der virker og hvad der ikke virker, og så ændrer og optimerer processen efterfølgende.

agile-backlog-issues

Prøv dette værktøj

Agile Fordele

Agile accepterer, at ingenting er sikkert, og har til formål at give teams større fleksibilitet, mulighed for at udføre deres arbejde hurtigt, og acceptere ændringer uden noget besvær. Hvis du læser om hvordan monday.com oprindeligt blev skabt, bliver det klart, at deres filosofi på mange måder ligner Agile.

Agile Ulemper

Agile sætter større pris på ændringer end på at følge planlægning, og betragter vandfaldsmodellen som noget lige så gammelt som en dinosaur. Men derer ikke noget dårligt ved at planlægge, og Agile-metoden er for fyldt med uforudsigelighed. Derudover kræver Agile-planlægning tæt samarbejde hele den trinvise procesændring igennem. Og det betyder, at der bliver diskuteret meget. Hvis du arbejder med kunder, kan det at bede dem om deres feedback på hvert trin af processen tage for meget tid og det er besværligt for alle.


Til sidst

Man kan ikke undgå Agile på sin arbejdsplads disse dage, så uanset om du kan eller ikke kan lide metoden, er det dig til gavn at kende dens principper. Vi tror selv på tidsrelateret styring, og det er en af Agiles stærkeste træk. Er du interesseret i, hvordan du kan implementere Agile? Se på monday.com’s nye guide: 10 simple steps to Agile project management.

2. Vandfaldsmodellen

Det er en god gammel metode fra fremstillingsindustrien og byggebranchen. Den er for let: man laver simpelthen en liste over alle opgaver, som fører til ens endemål, og kommer i gang med dem i henhold til deres rækkefølge. Forløbet af opgaverne strømmer nedad, fra en fase af projektet til en anden. Man skal blive færdig med enhver fase, før man starter med den næste.

Men ligesom med et ægte vandfald, når dit projekt er i gang, er der ingen tid til at gennemtænke det, og der er ingen virkelig mulighed for at ændre retningen. Man drukner før man får en chance for at starte forfra og forbedre noget (det lyder lidt dramatisk, men det er dog sandt).

Vandfaldsmodellens Fordele

Arbejder du i byggebranchen? Bygger du fly med dine bare hænder? Vandfaldsmodellen er perfekt for alle, der laver dyre, fysiske ting i en gentagen proces.

Og hvad angår mindre bestræbelser — hvis du er fremragende god til at planlægge, og arbejder på et projekt, hvor omfanget og kravene er yderst klare, kan vandfaldsmodellen hjælpe dig med at få et vellykket og forudsigeligt resultat. Du gør det en gang, og du gør det rigtigt.

Vandfaldsmodellens Ulemper

Vandfaldsmodellen er en ret ufleksibel måde at føre projektledelse på. Den går ud fra, at du har alt det nødvendige på forhånd, og der ikke kommer overraskelser, som vil tvinge dig til at afvige fra planen.

For de fleste teams er det simpelthen urealistisk i deres daglige arbejde. Folk bliver syge. Ting ændrer sig. Du skal kunne arbejde dynamisk og vende dig hurtigt i nye retninger.


Til sidst

Det er nemt at smide vandfaldsmodellen ud som noget uddateret, og det er rigtigt, at i vores hastighedsalder er det nok ikke den rigtige metode for mange teams. Men har du nogensinde set pyramiderne, eller spadseret langs Kinesiske Mur? Eller hvad med de mere “almindelige” vidundere i verden, som f.eks. de broer, du kører på, og energinettet, der giver os elektricitet? Disse resultater blev sandsynligvis opnået takket være projektstyringsmetoder, der ligner vores gode gamle vandfaldsmodel.

3. PRINCE2

PRINCE2 står for Projects In Controlled Environments, og denne metode blev udviklet i slutningen af 80’erne af den britiske regering som standard for IT-branchen. Hvad så med nummeret 2? Det blev tilføjet i 1996, da metoden fik et par forbedringer.

PRINCE2 er en af de procesorienterede vandfald-projektstyringsmetoder, som understreger klare stadier i processen og veldefineret ejerskab af opgaver og ansvarsområder. PRINCE2 lægger stor vægt på planlægning, business case, omkostningsanalyse og risikoreduktion, og det er en utrolig dybtgående ramme for at drive store og regelmæssige projekterforetagender.

PRINCE2 Fordele

PRINCE2 er den mest praktiserede projektstyringsmetode i verden, hvilket betyder, at der er mange, der kender den, og ved hvordan metoden virker og forstår dens terminologi. Det er en prøvet klassiker til planlægning af faser i et stort projekt fra start til slut, som definerer hvad der vil blive leveret, af hvem og hvornår.

PRINCE2 Ulemper

Ligesom vandfaldsmodellen er PRINCE2 er en meget ufleksibel og i høj grad kontrolleret metode. Den passer ikke så godt til små projekter, mindre teams eller firmaer, der sandsynligvis ikke har tid eller ressourcer til at gennemgå en lang certificeringsproces.


Til sidst

Hvis du arbejder med store virksomhedsprojekter, er du sandsynligvis meget god til PRINCE2. Men hvis du bare leder efter en måde at fungere bedre som et team, er det ikke din tid værd at blive certificeret i PRINCE2.

4. PMI’s PMBOK

Man siger af og til, at PMBOK ikke er en metode, men snarere et sæt standarder — men der altid er flere synspunkter. Skabt af Project Management Institute (PMI), står PMBOK for Project Management Body of Knowledge, og den deler projektstyring op i fem faser: conception and initiation, planning, execution, performance and monitoring, og closing. Det er en anden udgave af vandfaldsmetoden, hvor man følger disse faser fra start til slut.

Man betragter PMBOK som en direkte konkurrent til PRINCE2, og de tilbyder også deres eget certificeringskursus til at blive Project Management Professional (PMP).

PMBOK Fordele

Ligesom PRINCE2 er PMBOK en højt respekteret metode, men den er mest populær i USA. Den anvender universelle standarder fra vandfaldsmodellen og er en meget grundig måde at styre store projekter på. Den kan også være nyttig for større virksomheder, der ønsker at have alle afdelinger, eller endda flere virksomheder, til at arbejde på en standardiseret måde ved at bruge det samme sæt betegnelser og bedste praksis.

PMBOK Ulemper

De ovenstående kritiske bemærkninger om vandfaldsmodellen og PRINCE2 gælder også for PMBOK. Er du et lille bureau, der arbejder i et højt tempo? Leder dit team bare efter en måde at samarbejde bedre og blive bedre organiseret i det hele taget? PMBOK er sandsynligvis for besværligt, kompliceret og rodet for jer.


Til sidst

Hvis du er projektleder, er PMP en globalt anerkendt certificering, og der er en stor chance for, at den forbedrer dit CV og endda kan skaffe dig en højere løn. Men hvis du bare leder efter en bedre måde at arbejde sammen som et team, kan PMI/PMBOK simpelthen kvæle din daglige arbejdsproces med sit fagsprog.

5. Scrum

I vores dage vælger de fleste R&D teams Scrum-metoden, som man også følger inden for monday.com. Scrum er berømt — nogen vil sige “berygtet” — for sine specielle ord som “sprints”, “scrums”, “backlogs” og “burndowns.”

Hovedprincippet af Scrum er, at man arbejder i et lille team (ikke mere end ni personer) og opdeler sit arbejdsopgaver i to ugers “milepæle”, som man kalder «sprints» eller «iterations». Man holder daglige 15 minutters “stand-ups” med en Scrum Master som arrangør, hvor man diskuterer, hvor tingene egentlig står. Scrum Master er en slags facilitator, hvis opgave er at modvirke forhindringer og hjælpe teamet med at være mere produktivt.

Med Scrum fokuserer man ikke på projekter, man fokuserer på tid i stedet for: hvad kan man nå at blive færdig med som et team i løbet af de næste to uger? Man definerer sine mål, spænder sig fast og “sprinter” til mållinjen. Det andet nøgleprincip af Scrum er at test foregår hyppigt og parallelt med hele processen — det er ikke en særskilt fase, som i vandfaldsmetoden.

agile-sprint-planning-template

Scrum Fordele

Det er bare fantastisk til kreative projekter, hvor endemål kan blive ændret midt i processen. For mange teams er ændringer en given ting. Scrum-metode hjælper dem med at forblive fleksible og indføre ændringer midt i projektet, uden at lave det hele om.

Scrum Ulemper

Alle de kritiske bemærkninger vi har lavet om Agile.


Til sidst

“Det er i backlog’en”. “Jeg tilføjer det til den næste iteration”. “Jeg smutter lige — vi har vores stand-up”. Scrums jargon og lingo er alle steder, og metoden er højt elsket af R&D i hele verden.

6. Lean

Som Agile og PMBOK er Lean i højere grad en filosofi end en metode. Den handler om at opnå mere, mens man arbejder mindre tid. Man mener normalt, at opfinderen af denne metode var Toyota Production System (TPS), som definerede tre brede spildtyper: muda, mura, muri.

Muda bliver beskrevet som alle processer, der ikke tilføjer værdi, og den oprindelige Lean-filosofi giver fremstilling af syv typer muda: transport; beholdning; bevægelse; ventetid; overproduktion; overprocessing; og defekter. Mura er inkonsekvens og uligevægt i arbejdsprocessen, som fører til spild. (F. eks. når man næsten dør af arbejdet i visse dele af måneden, og på andre tidspunkter står alting stille).

Til sidst repræsenterer muri de urimelige byrder, der bliver lagt på ansatte og der medfører stress og udbrændthed. Man anser muri som en særskilt spildtype, og den er knyttet direkte til det daglige vrøvl der spilder din tid — muda — og uforudsigelighed og kaos i dit daglige arbejde — mura.

Lean fokuserer på at fjerne disse spildtyper systematisk, så man er så produktiv som det er muligt. Den ansporer dig til at sige nej til alt det uvæsentlige i dagligdagen, så du kun har det, der bringer ægte værdi.

Lean Fordele

Det er let at arbejde i overensstemmelse med Lean, hvis man arbejder i fremstilling eller produktion, og leverer noget stofligt, f. eks. en Toyota bil. Fordele står ganske klare: det handler om at arbejde så produktivt som muligt, at fjerne forældet beholdning og affald og at bygge stærke forhold med kunder.

Lean Ulemper

Lean er en “old-school” metode, som ikke er relevant for de fleste teams, der arbejder digitalt.


Til sidst

Hvis du arbejder i fremstillingsbranchen er du kun så hurtig, som det mest langsomme element på din produktionslinje er.  Kom i gang med at afvikle denne svaghed, og hele processen bliver hurtigere, i mindre grad ressoursespildende og mere gavnlig.

Den oprindelige Lean-filosofi gælder kun for fremstilling af materielle varer, men andre moderne metoder har lånt nogle af dens principper, f.eks. Lean Startup. Mange anser Lean for at være forløberen til Agile og Scrum. Produktivitet For The Win!

7. Kanban

Når vi taler om metoder, der er blevet inspireret af Lean, så er Kanban med. Kanban betyder bogstaveligt “tavle” på kinesisk og japansk, og man bruger et “Kanban board” for at styre processerne visuelt.

Et Kanban board er delt op i flere forskellige kolonner, som repræsenterer stadier i arbejdsprocessen. Disse stadier kan være noget så enkelt som “Planlagt”, “I gang” og “Færdig”, eller mere komplekst, det afhænger af arbejdsprocessen. Man repræsenterer derefter arbejdet som kort eller post-it noter, som man flytter fra venstre til højre i overensstemmelse med deres forløb. Kanban er i det hele taget en slags konceptuelt samlebånd, der giver dig mulighed for visuelt at vurdere, hvor opgaverne bliver udført ineffektivt: hvor bliver der samlet de fleste noter? Det er der, du skal forbedre noget.

Som i tilfældet med Agile, var Kanban dannet specifikt til softwareudvikling, men den kan også bruges til hvilken som helst anden slags planmæssig arbejdsproces.

Kanban Fordele

Man elsker simpelthen Kanban, fordi den er enkel og fleksibel. Det at skifte prioriteter og ændre retningen er lige så let, som at flytte post-it noter på en tavle. Og endnu bedre — det er en meget visuel måde at styre dit arbejde på. (Vi elsker det!) Det er en fantastisk måde at se status på tingene med det samme, bare med et blik.

Kanban Ulemper

Kanban hjælper dig med at styre en fast strøm af “to-do”-opgaver, som er kun nyttig til opgavestyring. Men det hjælper ikke med at være strategisk og planlægge fremad. Man er fokuseret på det, der er presserende, hvilket måske ikke er det, der egentlig er vigtigt. Derudover, følger mange projekter ikke-lineære processer, der ikke kan styres af et fladt billede med kun et lag.


Til sidst

Hvis du leder efter en enkel og visuel måde at styre dine opgaver på, kan Kanban være hjælpsom. Men den har sine begrænsninger, og hvis din daglige arbejdsproces indeholder et niveau af kompleksitet eller væsentlige ændringer, er det meget sandsynligt, at Kanban-metoden vil gå i opløsning hos dig.

Hvordan vælger du den bedste projektstyringsmetode for dig

project-management-methodologies-graph

Den ovenstående liste er bare spidsen af isbjerget med alle typer af projektstyringsmetoder der findes. Der findes ikke en universel metode, og den, der passer dig bedst, kommer virkelig an på dit fagområde, arbejdsmængde, og det du personligt foretrækker. Men her er et par spørgsmål, du kan stille til dig selv og som evt. kan hjælpe:

●    Er mit projekt komplekst, eller er det relativt ligetil?

●    Arbejder jeg i et fleksibelt, dynamisk miljø, som i en start-up?

●    Er jeg åben for at tage risiko?

●    Er jeg villig til at lade arbejdsprocessen ændre eller udvikle sig?

●    Hvis jeg arbejder med kunder, hvordan er de? Hvordan arbejder de bedst?

Det vil hurtigt blive klart med nogle af disse projektstyringsmetoder, om det er “ja” eller “nej”, men de andre må du eksperimentere og tilbringe nogen tid med for at se, om de er brugbare for dig.

Ingen har sagt, at projektstyringsmetoder er sexy eller spændende, men bag alle disse tørre akronymer, og alt for indviklede jargon, er der personlige oplevelser vi alle kan forholde os til: vores stress før en kommende deadline. Eller den frustration, vi føler, når vi miskommunikerer med andre mennesker. Travlhed med at blive færdig med et kæmpestort projekt. Disse problemer er i centret af alle projektstyringsmetoder, og det er også derfor vi gør det, vi gør: prøver at forenkle den måde, dit team arbejder på.

Uanset hvilken metode du vælger, er der chancen for, at du kan realisere den via monday.com. På monday.com vælger de ikke sider, og har i stedet skabt et produkt, der er fleksibelt og brugerdefineret, så du kan arbejde præcis som du vil. Giv det en chance og se, hvordan det kan virke for dig:

Opret en gratis prøvekonto

Original