Klart Vann flytter fra Excel til monday.com for bedre effektivitet
info@swedbyte.se
+46 8 446 80 363

Klart Vann flytter fra Excel til monday.com for bedre effektivitet

Marius Boye Hansen

«Monday gir oss et raskt overblikk enten for avdelinger eller enkeltpersoner og prosjekter. Man kan lett planlegge ressursbruk og bli mer etterrettelige.»

Marius Boye Hansen
Prosjektleder
Klart Vann AS


monday_color

klart-vann-logo

KLART VANN AS er et kompetansesenter, en produsent og lagerførende distributør som leverer ulike typer vannbehandlings produkter, løsninger, komplette systemer og service. Våre produkter, prosjekter og tjenester ytes innen drikkevann, prosesser, industri, næringsmiddel, sykehus, varme- og kjøleanlegg, badeanlegg, fiskeoppdrett og skipsindustrien.

«Som prosjektleder er det min oppgave å systematisere kommunikasjon og dokumentflyt samt planlegge logistikk og ressursbruk på en effektiv og oversiktlig måte.»


Ta en titt på boardet vårt

klart-vann-monday-board

Hvilke andre løsninger brukte dere for prosjekt- og oppgavestyring?

Vi har ikke hatt et produkt for oppgave styring før nå. Tidligere ble det brukt Excel for å ha oversikt over henvendelser, tilbud og prosjekter.

Hvilke utfordringer hadde dere?

Oversikt, effektivitet og eierskap til oppgavene.

På hvilken måte hjalp monday.com dere?

Monday gir oss et raskt overblikk enten for avdelinger eller enkeltpersoner og prosjekter. Man kan lett planlegge ressursbruk og bli mer etterrettelige. Siden hver oppgave kan tillegges dokumenter og sjekklister blir det også lettere for brukere å sette seg inn i andre sine oppgaver og resultater.

Hvilke topp 3 ting liker du best med monday.com?

Minimalismen, oversiktligheten og fleksibiliteten. Monday har mange uante bruksområder.

klartvann

«Vi har fått god oppfølging. Swedbyte er med på å sikre en vellykket innføring og videre bruk av monday.com. Jeg har allerede anbefalt monday.com til kollegaene mine og vil mest sannsynlig anbefale det til andre firmaer vi samarbeider med!»

Marius Boye Hansen
Prosjektleder
Klart Vann AS

Om Swedbyte

Swedbyte er monday.com sin offisielle partner i Norge. Vi kan hjelpe med betalingen og tilby support på norsk, bl. annet lage en online demo av verktøyet og hjelpe med integrasjoner.

Kontakt oss

Telefon: +46 8 559 24 835

Email: monday@swedbyte.se

Feedback-skjema