Se framtidsmöjligheterna: ledare och futurist

Ledare och futurist

Experter menar att alla människor kan lära sig att tänka mer långsiktigt. I en affärskontext har den här kompetensen särskilt stor betydelse för att öka tillväxten och få ett företag att blomstra. I den här artikeln ska vi berätta om hur man som chef och ledare kan lära sig att bli futurist, det vill säga en person som gör prognoser om framtida utveckling och bedömer vilka följderna kan bli av de beslut man fattar.

Att förutse framtiden: varför är det så viktigt?

Företagsledare
En av de viktigaste egenskaperna för en företagsledare är att kunna förutse framtiden och planera verksamheten långsiktigt

Att kunna göra prognoser är en av de viktigaste kompetenserna för en företagsledare. En studie på temat strategiska förutsägelser visar, att företag som är maximalt förberedda på framtiden har 33% högre vinst än de som bara fokuserar på här och nu. Dessutom ökar företag, vars ledare planerar långsiktigt, sin tillväxt på marknaden med 200%.

Enligt en av författarna till den här studien, professor René Rohrbeck vid EDHEC, Frankrike, är kortsiktighet ett problem för de flesta företag. Cheferna bedömer mer eller mindre bara den allra närmaste framtiden. När det gäller saker som händer längre fram, om ett halvår eller år, är föreställningarna ytterst vaga. Rohrbeck menar att endast vart femte företag är tillräckligt långsiktigt i sin planering av verksamheten. För att komma till rätta med problemet räcker det inte att utveckla företagets organisationspotential. Man måste också stärka ledarnas personliga kompetenser. Verksamheten måste ha båda komponenterna för att framgångsrikt bygga en flexibel organisation som alltid är redo att möta framtiden.

Idag ser vi ett ständigt växande behov av specialister som kan analysera aktuella tendenser och göra välgrundade framtidsprognoser. De behövs som underlag för planering av beslut. Det finns inget som säger att inte företagsledaren själv kan vara den personen.

Självklart kan ingen förutse framtiden med 100% säkerhet. Men det är fullt möjligt för en ledare att utvecklas till futurist. För att nå den kompetensen måste man implementera nya vanor och lära sig färdigheter som gör att man kan fånga upp och följa förändringar och även lära sig att se de mest osannolika utvecklingsvägar som på sikt kan uppstå för företaget.

Lär hjärnan att se signaler

En ledare-futurist följer alltid nya teknologier uppmärksamt och bedömer vilken nytta de kan ha för företagets mål. En ledare med långsiktiga perspektiv håller koll på aktuella tendenser inom områden som rör beteende, mellanmänskliga relationer och affärsrelationer.

Futuristen Jamais Cascio, som i över tjugofem år studerat prognosering och utveckling av affärsscenarion, menar att de här färdigheterna hjälper ledare att utveckla ett så kallat ”spindelsinne”. Ledare-futurister måste vara uppmärksamma på sådant som just nu kanske verkar sakna betydelse, men som i framtiden kan bli till stor nytta för företaget. 

I sin blogg, futurist.com ger framtidsforskaren och författaren Nikolas Badminton några värdefulla råd om hur man utvecklar vanan att regelbundet skanna sin tillvaro och omgivning för att upptäcka ledtrådar. Grundläggande för den här vanan är att fokusera på nyheter, sociala medier och att kommunicera med människor från olika branscher på olika forum. Några tips från Nikolas Badminton:

  • Ställ in nyckelord och -fraser så att du får aviseringar från Google om sådant som är av intresse för er bransch. Gå till Google Alerts och ange lämpliga sökord, till exempel ”AI och produktivitet”. Sedan skickar Alerts mejl till dig med nyheter och forskning om de teman du valt.
  • Lägg en halvtimme varje morgon på att läsa aktuella och relevanta affärsnyheter.
  • Registrera ett konto på Reddit, ett av världens största forum. Här ska man framförallt fokusera på communities som tar upp framtidsforskning och diskuterar aktuella händelser i världen.
  • Samla poddar med experter på framtidsfrågor och forskare som ägnar sig åt utveckling av nya teknologier.

Tillvägagångssättet som Badminton rekommenderar skiljer sig mycket från passiv mediekonsumtion. Tack vare att man aktivt skannar olika medier lär man sig att snabbt se återkommande mönster och följa förändringar i tendenser och trender.

Var beredd på att förutse dåliga resultat

Prognoser om framtiden
När du gör prognoser om framtiden för ditt företag innebär det inte bara att förutse goda utvecklingsmöjligheter, utan också potentiella hot

Att vara futurist handlar egentligen inte så mycket om att söka svar, utan snarare om att lära sig att ställa de rätta frågorna Vad händer till exempel om något inte går som förväntat? När man går igenom möjliga negativa händelseutvecklingar, ser man tydligare var de löpande processerna är som mest sårbara.

Det här kan tyckas självklart, men många företag har inte gjort den analysen. En anledning kan vara att när man har resultatet framför sig, blir man tvungen att genomföra förändringar som kan vara både svåra och tidskrävande.

Jamais Cascio lyfter fram ett väldigt tydligt exempel på vår oförmåga att förutse hur konsekvenserna av en global katastrof påverkar företag, nämligen hur COVID-pandemin fick leveranskedjor att kollapsa.

Företag som i tid insett risken med oförutsedda, allvarliga problem, av skäl som låg utanför den egna organisationen, var mycket mer väl förberedda på pandemin. Allra störst skada led de företag som arbetade enligt just-in-time-modellen, det vill säga att man producerar produkter i precis det antal och i precis den tid kunden vill ha. Nackdelen med den här modellen under pandemin, var att företag fick problem eftersom lagerhållningen var minimal. De kunde helt enkelt inte anpassa sina leveranser till den förändrade efterfrågan. 

Jamais Cascio föreslår en lösning som går ut på att öka flexibiliteten i affärssystemet, oavsett om det ger ökade kostnader. Det är också bra att hålla koll på den årliga rapporten om globala risker från Världsekonomiskt forum. I den analyseras drygt 650 världsledares åsikter om vilka de anser vara de allvarligaste och mest akuta hot som mänskligheten står inför. I rapporten från 2023 görs bland annat prognoser om klimatförändringar och cybersäkerhet.

Synliggöradolda problem

Enligt doktor Steven Novella, Yale School of Medicine, ligger det ett dolt hot i sökandet efter nya teknologier, vilket han tar upp i sin populära podd, The Skeptic’s Guide to the Universe. Han menar att respekterade medier kan skapa ett överdrivet intresse för innovativa lösningar och få människor att överskatta vikten av dem.

När nya teknologier slår igenom brukar man snabbt skala upp produktion och tillgänglighet för att öka populariteten. Men även den mest avancerade lösningen kan ha små brister som blir avgörande för om produkten ska få stor spridning eller inte.

Idag finns det till exempel oerhört avancerade VR-headsets som trots allt inte slår igenom, eftersom de helt enkelt är för tunga och obekväma att ha på sig en längre stund.

Nya teknologier innebär inte heller alltid att man avstår från traditionella lösningar. Mikrovågsugnen trängde till exempel inte ut elektriska spisar eller gasspisar. Folk fortsatte att laga mat på dem eftersom det var vad de var vana vid, även om mikrovågsugnen erbjöd ett snabbare alternativ.

Utveckla fantasin

Att förutse framtiden handlar inte bara om att skapa prognoser och modeller. Människor har ett behov av att föreställa sig resultat i små och tydliga detaljer som ett slags påminnelser om händelser som ännu inte ägt rum.

Jane McGonigal, ansvarig för spelforskning och spelutveckling på tankesmedjan Institute For The Future, hävdar att detaljerade föreställningar hjälper oss att se bortom den så kallade förväntade normaliteten. Så benämner hon det faktum att vi medvetet avstår från att planera för det värsta, för krissituationer som vi hitintills aldrig sett maken till. Ingen vet när en sådan kris kommer att inträffa eller om den kommer att vara lokal eller global. Men att tänka futuristiskt innebär att man vågar tänka även på det som vi inte väntar oss ska hända.

En ledare-futurist är alltså en person som noggrant följer innovationer och nya idéer, som kan identifiera sårbarheter i dem och alltid är medveten om risken för allvarliga problem, även när allt ser ljust ut. Vanan att se på världen på det här sättet kan man lära sig att använda på många nivåer.

När medlemmarna i ett team arbetar tillsammans kommer de ofta med nya djärva idéer som inte bara kan påverka deras projekt positivt, utan också hela företagets strategi. De här idéerna är ofta inte inriktade på den aktuella utvecklingen av arbetet, utan på längre sikt. Ledarens uppgift blir då att ge var och en möjlighet att berätta om sina föreställningar, diskutera idéer med kollegor och ur det som sägs plocka ut det de mest effektiva lösningarna. Till sin hjälp kan man använda en molnbaserad plattform som till exempel Asana – en bekväm och modern lösning för projekthantering. Swedbyte är officiell lokal partner till Asana i Sverige, Norge och Danmark. Våra specialister hjälper er att ställa in och anpassa plattformen så att ni med hjälp av den kan effektivt kan utveckla er förmåga att prognosera och förutse framtiden.

Lämna ditt meddelande här. Vi återkommer inom en arbetsdag.

    Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att Swedbyte får lagra och använda mina personuppgifter (Privacy Policy).