Stärk vardaglig innovation för att bygga en smidigare verksamhet

Innovation everyday

Innovation är ofta förknippat med stora vinster: att öka en konkurrensfördel, utveckla en ny produkt eller innovera en kategori. Men dessa resultat möjliggörs nästan alltid av framsteg som sker på liten skala – på de sätt som när organisationer avsätter tid för kreativt tänkande, experimenterar med processer och använder teknik för att samarbeta. 

Detta tillvägagångssätt för innovation ramar in det som en pågående utforskning av arbetssätt som gör våra anställda mer nyfikna, våra jobb mer effektiva och våra företag mer motståndskraftiga. När team regelbundet får möjlighet att experimentera kan de nya upptäckterna och produktivitetsvinsterna hjälpa organisationer att klara oförutsedda utmaningar och upptäcka nya möjligheter.

Att se innovation som en daglig praxis påminner oss också om att det inte är ett blixtnedslag. Snarare är det en organisatorisk vana som vi avsiktligt måste utveckla över tid.

Rätt tänkesätt, kultur och verktyg kan hjälpa team – särskilt distribuerade team – att på ett tillförlitligt sätt leverera genombrott som främjar verksamheten. Utrustad med resurser som stöder kunskapsdelning, samarbete och experiment kan du bygga en innovationskultur som ger dina anställda möjligheten att bygga en mer kreativ och produktiv arbetsplats för alla.

Skapa en miljö där innovation kan frodas 

Det är trots allt upp till varje organisation att avgöra hur man bäst införlivar innovation som en daglig praxis. Men som utgångspunkt finns det vissa värden du kan introducera för att hjälpa dig att bygga en företagskultur som anammar nya sätt att tänka och arbeta. 

Det börjar med att skapa en atmosfär av psykologisk säkerhet.  För att anställda och team ska kunna ta de risker som innovation kräver måste de känna sig bekväma med att säga ifrån, ställa frågor och göra misstag. Be människor att hänge sig åt sin nyfikenhet och fråga om vad de inte förstår. Inse att det kan komma att bli bakslag när de testar nya saker, eftersom trial-and-error ofta är katalysatorn för att utveckla nya perspektiv och processer. Och inpränta i era team att misslyckanden inte bara är tillåtet, utan värderas, när det leder till lärdomar och ny förståelse. 

Dessutom arbetar innovation och inkludering tillsammans, så investera i ledare och chefer som omfamnar olika perspektiv och lyssnar på sina team. När anställda känner sig hörda är de “3,5 gånger mer benägna att bidra till innovationer”. Men att lyssna är bara hälften av ekvationen. Många gånger, för att innovativa idéer ska slå igenom, behöver de också en liten extra push från cheferna. Som Patricia Satterstrom, Michaela J.  Kerrissey och Julia DiBenigno betonar i Harvard Business Review, att organisationer stärker bra idéer genom att stödja “röster”, som de definierar som “den kollektiva, sociala processen genom vilken anställda hjälper varandra med att lyfta idéer och nå implementering. ” För att hjälpa din organisation att bli mer innovativ, uppmuntra dina seniora medarbetare att förstärka sina juniora kollegors bidrag.

2 everyday habit.jpg

Den här idén är relaterad till en annan drivkraft för att främja innovation i hela organisationen: en vilja att experimentera med teamstruktur. Medan många affärsverksamheter kräver hierarki för att fungera smidigt, kan vissa aspekter av den kreativa processen, till exempel idéer, dra nytta av en plattare företagsstruktur. En bra idé kan komma från vem som helst, så överväg att skapa en tvärfunktionell innovationskommitté bestående av anställda på alla nivåer för att leda företagsomfattande brainstorming-aktiviteter. Eller ställ in “kontorstid” för juniora anställda att dela sina nya idéer med seniora teammedlemmar.

Slutligen frodas innovation i en sammankopplad, samarbetsmiljö. Utrusta din hybrida arbetsstyrka med sömlös, säker teknik och verktyg som gör det möjligt för dem att bidra och samarbeta så effektivt som möjligt. Skapa möjligheter, till exempel teambuilding-övningar, för att fördjupa banden mellan dina anställda såväl som kollegor utanför deras avdelning. Trots allt så ju närmare du är med någon, desto lättare är det att utbyta och driva kreativa eller okonventionella idéer tillsammans. 

Att omsätta innovation i praktiken

Att främja organisationsvärden som säkerhet, inkludering och samarbete är det första steget mot att få innovation till en daglig vana. För att stärka organisationens innovationsmuskler bör du överväga följande övningar och verktyg som kan hjälpa dina team att vara mer kreativa varje dag.

Sätt dig in i en nybörjares tankesätt. Nyfikenhet är en färdighet som kan läras, så uppmuntra dina anställda (och dig själv!) att utnyttja det inre barnet och omfamna lusten att fråga “varför” eller “hur”?

 • Led och möjliggör regelbundna brainstorming-övningar som ägnas åt innovation. Du kan ägna olika sessioner åt specifika ämnen och öppna diskussioner. Virtuella verktyg, som Google Meet för att arbeta i realtid eller Spaces för pågående, utspridda konversationer, säkerställer att din hybridarbetskraft kan delta var som helst.
 • Screena för nyfikenhet hos potentiella anställda och införliva ett “nyfikenhetsfilter” i prestationsgranskningar. Använd Google Formulär för att skapa enkäter som hjälper anställningsteam och avdelningschefer att bedöma människors aptit på nyfikenhet, kreativitet och experiment.
 • Experimentera lite varje dag. I synnerhet kan uppmuntring av dina anställda att använda teknik på nya eller utökade sätt ge dem möjlighet att bli mer kreativa.
 • Schemalägg kunskapsdelning eller skapa en chatt-tråd där anställda kan utbyta tips och bästa praxis för att maximera arbetsplatsens teknik och verktyg.
 • Bjud in medarbetare närmast verksamhetsproblemen att komma med lösningen. Med AppSheet kan dina team skapa kodfria mobil- och datorappar för att automatisera arbetsflöden, främja samarbete och förenkla andra arbetsplatsuppgifter
 • Uppmuntra dina anställda att fokusera på innovation när det passar dem. Denna typ av arbete kräver ofta en blandning av tyst, head-down tid för individer och gruppsamarbete. Eftersom människors preferenser för varje typ av arbete kan bero på deras dagliga arbetsbelastning och schema, är det bra att ge dina anställda flexibiliteten att bestämma när och hur de ska bidra till innovativa insatser. 
 • Uppmuntra dina anställda att använda Google Kalender för att blockera fokustid i schemat som ägnas åt aktiviteter som stöder innovation, till exempel trendforskning eller konceptuell utveckling.
 • Hjälp dina team att hitta sina föredragna verktyg för individuellt och kollektivt arbete samt samarbete samtidigt och förskjutet. Interaktiva verktyg som Jamboard och Miro i Google Meet kan förbättra arbetssessioner i realtid. Och genom att skapa ett dedikerat innovationsutrymme kan varje person delta på sin egen tid, när det är bäst för dem.
 • Anta en iterativ metod. Att bygga en kreativ kultur tar tid, och det är en pågående, flerstegsprocess – ungefär som att skapa en ny produkt. Först implementerar du metoder som släpper loss kreativitet. När det har dykt upp en uppsättning bra idéer identifierar du de bästa att gå vidare med till utveckling. Slutligen sätter du dessa idéer på prov, startar och finjusterar dem baserat på tillgängliga data och feedback. Om de fungerar förfinar du ytterligare och skalar upp; om de inte är det kan det vara dags att minska dina förluster och lära av misslyckandet. Samma metod är tillämplig på daglig innovation. Ibland kan en idé gynna hela organisationen, så undersök regelbundet människors individuella kreativa sysselsättningar för att avgöra om något av deras genombrott bör bli standardpraxis.

Tiden är nu

Att främja en kultur av experiment och innovation kräver hårt arbete, tålamod och en vision för framtiden. Det kan kännas som ett betydelsefullt åtagande, men nuet är stunden för det. Tack vare hybridarbete har företagsledare en möjlighet att föreställa sig hur vi arbetar, samarbetar och innoverar för att bygga starkare, mer anpassningsbara företag. Med tiden kan de små steg du tar för att hjälpa din organisation att utveckla en daglig innovationsmetod – som att kämpa för kreativitet och välkomna experiment med vardagliga processer och verktyg – ge till transformativa resultat.

Lämna ditt meddelande här. Vi återkommer inom en arbetsdag.

  Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att Swedbyte får lagra och använda mina personuppgifter (Privacy Policy).