Strategisk målsättning – när produktivitet kan mätas

OKR Asana projektledning

Du kan inte styra det du inte kan mäta.

  – Peter Drucker

Skulle du med säkerhet kunna säga att ditt team förstår exakt hur deras individuella insats påverkar företagets slutresultat? Känner dom till vilka strategiska mål ert företag har och är dom engagerade i arbetet? Har det någonsin hänt att ett projekt misslyckats på grund av att arbetsprocessen varit krånglig och otydlig?

Strategisk målsättning är en fundamental aspekt för alla organisationer som gör det möjligt att avgöra om ett företag utvecklas i rätt riktning samt ger en insikt i hur team levererar resultat. Den statistiken används sedan för att optimera interna arbetsprocesser och justera strategier.

McKinseys visar i sina senaste studier att ju bättre en anställd förstår kopplingen mellan sitt bidrag och strategiska mål, desto större är motivationen för att uppnå sina mål och utvecklas professionellt.***

Statistik visar dock att strategisk planering inte står högst upp på agendan för de flesta moderna företag:

 • Endast 16%* av de anställda tycker att deras företag har en välutvecklad planeringsstrategi.
 • Endast 26%* av de anställda är medvetna om hur deras arbete hjälper till att uppnå övergripande mål.
 • 53%* av de anställda sätter fortfarande målen och lägger fokus på uppföljningen via e-post.

ASANA presenterar en ny funktion för strategisk planering: Goals” (Mål)

Asana är ett verktyg för gemensamt arbete och projektledning. En av dom senaste funktionerna som appen har introducerat gör det möjligt att knyta an strategiska och taktiska mål, uppfylla nyckelresultat, sätta tidsramar samt placera ansvariga teammedlemmar i ett transparent arbetsflöde.

Hur sätter man upp mål som uppnås?

För att strukturera arbetet och sätta upp mål som faktiskt kan bli uppnådda måste teamet vara formulerade på ett speciellt sätt:

 • Målen ska vara tydliga och specificerade
 • Man måste ha ett tydligt sätt att mäta målen med
 • Målen måste vara accepterade av alla teammedlemmar
 • Målen ska vara relevanta och värdefulla för företaget
 • Sätta en klar tidsram***

Trots att ”Goals” kapacitet är väldigt flexibelt, rekommenderar Asana att använda produkten för strategisk planering som är baserad på OKR-metoden (”Objectives and Key Results” – mål och nyckelresultat) – ett verktyg för målsättning som används av Asana på alla nivåer inom verksamheten.

OKR-metoden utgår från följande:

 • Målen svarar på frågan: Vad vill vi uppnå?
 • Nyckelresultat ger möjligheten att avgöra om man har nått målet.

Med andra ord:  ”Vi vill uppnå ett specifikt mål genom att komma fram till följande nyckelresultat.”Till exempel, ”vi vill förbättra kundnöjdheten. För att göra det är det nödvändigt att öka rankningen av vår app på Google Play från 4,1 till 4,9 samt få 20K följare på Instagram.”

Det är ett tydligt och enkelt tankesätt för att kunna sätta specifika mål och lyckas med resultaten. Med hjälp av Asana kan man nu integrera dessa i företagets pågående projekt och vardagsverksamhet.

Hur sätter man upp mål i Asana?

När du sätter ett nytt mål kan du välja om målet ska tillhöra hela företaget eller ett specifikt team:

Sedan kan du tilldela målet till en ansvarig person och sätta tydliga deadlines. Målet kan även brytas ner till lägre nivåer för att följa upp utvecklingen av nyckelresultatet.

Dessutom kan du sätta mätbara metriker för varje uppgift och stämma av i processen. Till exempel, ett mål som att ”vinna kundernas kärlek” kan delas upp till: att förbättra kundnöjdheten till 98%, att hålla 20 webbinarier osv.

Asana gör det möjligt att knyta an mål med pågående aktuella projekt, så att alla teammedlemmar förstår a) vilka uppgifter och initiativ beror på den individuella prestationen

b) hur var och ens engagemang är relaterat till den gemensamma strategiska utvecklingsplanen

På så sätt har varje anställd möjligheten att se den övergripande strategiska bilden samt de prioriterade områden för verksamheten och spåra framsteg av nyckelresultat för att identifiera potentiella risker i god tid.

Vi på Swedbyte använder också OKR-metoden i vårt jobb och delar gärna med oss av vår erfarenhet av att effektivisera arbetet!

Vill du veta mer om Asana och hur verktyget kan hjälpa ert företag strukturera era processer och nå era mål? Anmäl dig idag för en gratis konsultation och demo på en tid som passar dig eller starta en gratis testperiod av Asana Business direkt!

* Businesswire

** UCToday

***How effective goal-setting motivates employees

Lämna ditt meddelande här. Vi återkommer inom en arbetsdag.

  Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att Swedbyte får lagra och använda mina personuppgifter (Privacy Policy).