Att bygga tvärfunktionellt team: 9 tips och fördelar

De flesta företag har avdelningar för marknadsföring, försäljning, ekonomi och liknande. Teammedlemmar inom vart och ett av dessa områden har tydliga mål att uppfylla utifrån deras specialområden. Exempelvis kan säljteamets mål vara att uppnå en miljon dollar i intäkter varje år.

Även om den här strukturen anpassar personer till det de är bra på kan det ibland hjälpa företag att bättre nå sina mål genom att gruppera människor med olika styrkor och unika färdigheter. Detta definieras som ett tvärfunktionellt team. I det här stycket förklarar vi fördelarna med att ha ett tvärfunktionellt team – vare sig det är permanent eller tillfälligt – och ger tips på hur man gör för att bygga ett sådant.

Vad är ett tvärfunktionellt team?

Ett tvärfunktionellt team är en permanent eller tillfällig grupp av teammedlemmar med olika nivåer och typer av erfarenhet som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.

I ett tvärfunktionellt team suddas gränserna mellan avdelningarna i ett företag ut. Teammedlemmar från olika avdelningar samarbetar, kommunicerar och koordinerar med varandra för att uppnå ett större mål.

När teammedlemmar med unika färdigheter arbetar tillsammans kan de nå affärsmål mer effektivt. Som ett resultat är tvärfunktionella team ett särskilt effektivt sätt att genomföra stora företagsinitiativ.

Exempel på ett funktionellt vs. tvärfunktionellt team:

  • Funktionellt team: Ett team fokuserat på sin specifika avdelnings mål. Till exempel fokuserar ett marknadsföringsteam enbart på att uppnå företagets marknadsföringsmål. Låt oss säga att företagets mål är att år för år öka intäkterna – målen för marknadsföringsprojektet kommer säkerligen att öka varumärkesmedvetenheten, men påverkar kanske inte intäkterna direkt.
  • Tvärfunktionellt team: Ett mer varierat team fokuserat på större, företagsövergripande mål. I samma exempel kan ett tvärfunktionellt team skapa en projektplan som fokuserar på att öka företagets intäkter genom olika vägar. Teamet kan inkludera medlemmar från avdelningar som marknadsföring, produktutveckling, ekonomi och försäljning.

Med effektivt samarbete och ett bra projektledningsverktyg har tvärfunktionella team potentialen att nå mål på kortare tid med färre resurser.

Hur bygger man ett tvärfunktionellt team?

Börja med att utvärdera din nuvarande teamuppdelning, oavsett om du skapar ett permanent eller tillfälligt tvärfunktionellt team. Fundera på vilka ytterligare styrkor och vilken expertis du behöver för att uppnå ditt mål.

Som med alla andra team bör din tvärfunktionella grupp ha en utsedd projektledare och inkludera personer med olika färdigheter som du tror kommer att samverka.

Använd tipsen nedan för att säkerställa att ditt tvärfunktionella team är effektivt och framgångsrikt kan uppnå företagets mål.

1. Fokusera på mångfald

Det främsta sättet att få med en mängd olika perspektiv i ditt tvärfunktionella team är att inkludera teammedlemmar från olika avdelningar. Sträva dock även efter att införliva andra inslag av mångfald, som etnicitet, kön eller ålder. Ju mer variation du har i ditt tvärfunktionella team, desto mer kan allas perspektiv lysa igenom.

Tips: Överväg att välja teammedlemmar med olika nivåer av erfarenhet och tjänstgöringstid samt olika hårda och mjuka färdigheter när du skapar ett mångsidigt tvärfunktionellt team. Du bör också välja gruppmedlemmar med olika bakgrund, kön och åldrar.

2. Rikta in mål

Se till att varje teammedlem anpassar sina individuella mål med både team- och företagsmål när du skapar ett tvärfunktionellt team. Detta är viktigt eftersom teammedlemmar kommer att behöva full insyn för att framgångsrikt slutföra projekt som uppfyller företagets behov. Om du är teamledaren kan du hjälpa nya medlemmar att förstå det gemensamma målet och se till att alla är på samma sida.

Tips: Ett användbart sätt att anpassa teamets mål är att använda en programvara som följer målen. En programvara som följer målen kan koppla ditt dagliga arbete till större företagsmål och tydligt visualisera framstegen mot dessa mål.

3. Inkludera ämnesexperter

Att ha ämnesexperter i ditt tvärfunktionella team kommer att öka ditt teams problemlösningsförmåga och ge dig mer inflytande när du går igenom projektinitiering och leverans.

Föreställ dig det här exemplet: Om du har en finansexpert i ditt team är du mer beredd att hantera ett tvärfunktionellt projekt som involverar uppgraderingar av företagets ekonomiska databas. Även om du kan behöva hjälp från marknadsförings- och försäljningsteammedlemmarna för externa komponenter i projektet kan din finansiella expert hantera viktiga beslut, guida teamet genom tekniskt arbete och diskutera detaljerna i projektet med dina intressenter.

Tips:  Du kanske inte har möjlighet att ta teammedlemmar med expertkunskap från alla avdelningar. Om du har ett begränsat antal ämnesexperter på en avdelning och du tror att de behövs i deras utsedda team kan du överväga att fråga dessa experter vem som skulle kunna vara en bra match för en tvärfunktionell position. Teammedlemmar som är kunniga och naturliga lärare är bra kandidater till tvärfunktionella team.

4. Anamma arbetsautomatisering

Ditt tvärfunktionella team kan göras starkare av att du använder automatisering till din fördel. Automatisering minskar onödigt arbete så att teammedlemmar spenderar mindre tid med att söka information eller kommunicera förändringar och mer tid med att utföra skickligt arbete. Se till att du väljer rätt projektledningsverktyg som automatiserar flera av ditt teams uppgifter eller processer för att öka effektiviteten.

När du anammar automatisering blir både kommunikation och produktivitet enklare eftersom du kan effektivisera ditt arbetsflöde och undvika hinder.

Tips: Att ha ett enda arbetsledningsverktyg kan hjälpa ditt tvärfunktionella team att organisera uppgifter, etablera tydligt ägarskap och ansvar för arbetet och centralisera teamkommunikation.

5 fördelar med tvärfunktionella team

Tvärfunktionella team är inte alltid rätt val för uppgiften, men när de används effektivt kan de hjälpa dig att nå dina mål mer effektivt. Nedan går vi igenom fem tips på hur man effektivt skapar tillfälliga eller permanenta tvärfunktionella team.

  1. Ökar engagemanget hos medarbetarna: Tvärfunktionella teamstrukturer kan öka medarbetarnas engagemang eftersom teammedlemmar i denna struktur är mer benägna att känna att de har ett gemensamt syfte. Medan teammedlemmar som arbetar på marknadsavdelningen troligen arbetar med marknadsföringsuppgifter så arbetar de sannolikt med en mängd olika projekt. Tvärfunktionella team skapar en känsla av enighet eftersom man arbetar med ett projekt mot ett gemensamt mål.
  2. Bygger ledarskapsförmåga: Tvärfunktionalitet kan öka teammedlemmarnas ledarskapsförmåga eftersom det inte finns andra gruppmedlemmar med samma kompetens som kan stödja dem. Till exempel kan det ingå en eller två försäljningsteammedlemmar i ett tvärfunktionellt team. Eftersom de inte har ett helt team av försäljningsexperter som kan stödja dem så kommer dessa teammedlemmar att behöva vägleda teamet i försäljningsämnen.
  3. Främjar samarbete: Även om jobb i vilket team som helst kräver samarbete så uppmuntrar tvärfunktionella team stark samarbetsförmåga eftersom alla måste arbeta med människor och färdigheter som de inte känner till. Tvärfunktionella team kräver hög grad av transparens för att lyckas.
  4. Skapar möjligheter för lärande: Eftersom tvärfunktionella team är mångskiftande finns det stora möjligheter för teammedlemmar att lära av varandra. Till exempel kommer marknadsförings- och finansexperterna i teamet för det mesta att hålla sig till vad de vet, men de kommer oundvikligen att lära av varandra när de samarbetar med projekt. Allt eftersom tiden går kommer de flesta teammedlemmar att lära sig något nytt.
  5. Förbättrar insikten i helheten: När teammedlemmar arbetar på specialiserade avdelningar kanske de inte är medvetna om vad som pågår i andra delar av företaget. Vissa teammedlemmar kanske inte ens vet vad företagets vision eller mål är. Tvärfunktionella team ökar teammedlemmarnas allmänna insikt så att individer känner sig mer förenade med företagets större sammanhang.

Teammedlemmar kan tycka att det skapar en mer spännande arbetsmiljö att arbeta med människor som har olika färdigheter. När individer känner sig mer exalterade över att komma till jobbet så förbättras deras moral och prestation.

Nå dina företagsmål med tvärfunktionellt samarbete

Oavsett om du inför permanenta eller tillfälliga tvärfunktionella team kan de erbjuda unika perspektiv och öka innovationen. Samtidigt som samarbete i team kan vara en justering när teammedlemmar lär känna varandras mönster och processer så kan du minska friktionen genom att använda programvara för projektledning.

När du flyttar dina processer online skapar du en enhetlig användarupplevelse för alla teammedlemmar. Genom att förenkla arbetsplatsen kan du göra det lättare för ditt tvärfunktionella team att nå sina mål.

Lämna ditt meddelande här. Vi återkommer inom en arbetsdag.

    Genom att skicka in detta formulär godkänner jag att Swedbyte får lagra och använda mina personuppgifter (Privacy Policy).